26 maj 2013

När väljarnas åsikter blir ett problem

Den politiska eliten är idag  en egen klass. De frikopplas från vanligt arbete, får löner och förmåner som gör dem ekonomiskt oberoende så länge de lever. De gäller naturligtvis inte alla politiker men de politiska partiernas ledningsgrupper tillhör idag samhällets elit, med höga värden både då det gäller social, ekonomisk och kulturellt kapital.

Den senaste tiden har den politiska eliten betett sig som en mask på kroken. Den kränger och svänger och slingrar sig, allt för att komma undan ett gemensamt problem: väljarnas åsikter om vinster och privatisering inom skola, vård och omsorg. Majoriteten av väljarna idag är emot att privata företag gör vinster på skola, vård och omsorg, att dessa vinster förs ut ur landet och att marknadslösningar prioriterats inom välfärdens alla områden.

Men det är inte bara väljarna som är problemet. All forskning och beprövad erfarenhet visa att det blivit en väldig segregation inom skolväsendet. I rika områden i Stockholm klarar 90-100 % av eleverna målen i grundskolan medan i de fattiga förorterna ligger siffrorna på 30-40 %. Vi kommer längre och längre ifrån en jämlik skola, och skolresultaten fortsätter att sjunka totalt sett.

Den svenska politiska eliten, S och Alliansen, (inte Vänsterpartiet) gör allt för att slingra sig från väljarnas och statistikens krok. De vill fortsätta på den inslagna vägen, endast av en anledning som jag ser det, egenintresset. Att skydda den egna elitens privilegium, att kunna sätta sina egna barn i den bästa skolan, att uppsöka den bästa vårdcentralen, att bo i det bästa bostadsområdet.

I dagarna stod politiker på rad, det var Friskolekommittén som äntligen kommit överens. Alla var väldigt nöjda och glada. Men är det någon som vet vad de kommit överens om? Vad händer med vinsterna? Kommunernas inflytande?  Ja, det går inte att riktigt veta. Men jag vet vad överenskommelsen egentligen handlade om: "Vi gör en överenskommelse om friskolorna på papperet, där det ser ut som vi ställer höga krav, men som egentligen inte gör någon skillnad. Därigenom för vi väljarna bakom ljuset, så att frågan avförs från nästa val, så att vi, den politisk eliten, kan fortsätta placera våra barn i de bäst privata skolorna i hela Sverige!"

Idag berättas det i media om att Miljöpartiets ledning fick en "tung förlust" på kongressen.  Det handlar om att kongressombuden röstade ned partiledningens förslag till förmån för en starkare skrivning mot vinster i välfärden. Beslutet blev att eventuella vinster ska återinvesteras i välfärden.
Jag ställer mig frågan varför inte händelsen istället beskrivits som en "stor seger" i media.

Skiljelinjen i dagens svenska politik går inte mellan partier som har olika ideologiska lösningar på samhällets problem, utan mellan väljarna och den politiska eliten. Den högsta klassen i samhället har makten och vill behålla sina privilegier. Väljarna är en grupp som måste vilseledas. Det är tydligt när Friskolekommittén använder ord som "högre kvalitet", seriösa och långsiktiga ägare, samråd med kommunen". Medan själva huvudfrågan, vinster i välfärden, begravs under en glad och optimistisk fasad under ledning av Lars Leijonborg.

9 kommentarer:

Bert Bodin sa...

Helt riktigt, Sven.

Jag fattar inte att politikerna inte förstår, inte vill förstå. Ja, eller egentligen förstår jag ju det. De styr för sitt eget bästa.

Var finns alternativen?

Sven sa...

Bert: Precis, jag tror att det blir farligt om det saknas vettiga alternariv. Då finns risk för missnöjespartier av olika slag. Eller att passivitet breder ut sig.

Elisabet. sa...

Egentligen tror jag inte att vare sig (s) eller alliansen gör det för sitt eget bästa, för egen vinnings skull. Det tror jag inte. Helt ärligt.
Jag tror att dom är ungefär som min mamma var när det gällde Jesus och tron på bibeln; man är så FULLKOMLIGT övertygad om att detta är det rätta, så man kan inte vinkla åt ett annat håll.
Det finns säkert jättemånga bra friskolor med engagerad ledning och bra lärare - det tycker jag om -, men sen är det ju det här knepiga med vinsten .., att det blir mer som företag vilka som helst och där endast vinsten räknas, inte att det blir bra resultat.
Jag tror inte att man skylla allt på bara friskolorna.
Pv arbetar i en kommunal skola och mängder av elever - mest pojkar - struntar fullkomligt i lektionerna och skolan öht ..., jag tycker nog att man kan lägga ett rätt stort ansvar på eleven också.
Det är inte småbarn vi pratar om; utan gymnasieelever från välordnade familjer.
Så tycker jag ,-) hälsar Elisabet som alltid har ett ben i å ena sidan och det andra i "å andra sidan".

Sven sa...

Elisabet: Tack för dina synpunkter. Tycker särskilt om jämförelsen med tron på bibeln, att vara fullkomligt övertygad om det rätta.Jag är nog också som dig, sällan säker, även om jag uttrycker mig tvärsäkert i det här forumet. Jag tycker att det är konstigt ändå, att alla partiernas ledningar (förutom V)är så överens trots att majoriteten av väljarna är emot....

Anonym sa...

Visst gör de det för sitt eget bästa. De har säkert kompisar som fått köpa skolorna billigt för att tjäna pengar på dem och mycket troligt är att en del av vinsterna hamnar i politikernas ficka, en lite gest för att du var så hygglig mot mig. Men det kommer aldrig att kunna bevisas (särskilt inte med den tama jounalistkår vi har)
Kolla bara på försäljningen av Serafen i Stockholm (som förvisso inte är en skola utan ett sjukhus men dock) det såldes för knappt 700 000 kronor, i realiteten värdet för inventarierna.. (Ett par veckor innan försälningen bedömdes vinsten för nästkommande år uppgå till det tredubbla).
700 000 kr får du inte en etta i stan för.
Ingen människa ska få mig att tro att de som bestämde priset vid den första försälningen är så dumma att de inte förstod att det är långt under värdet. Visserligen har jag inte höga tankar om politikerna, men till och med ett lågstadiebarn skulle ju höra att det är konstigt.
Fyra år senare såldes vårdcentralen vidare för runt 20 miljoner kronor.

Sven sa...

Anonym: Ja, den försäljningen var skandal, helt enkelt en förskingring av allmänna medel.

Ingemar sa...

Så sant Sven. Är s rakryggade vinner de valet så jag undrar också vad det sitter i. I Upplands >Väsby (där jag tyvärr bor) har kommunen sålt ut mest av alla Sveriges kommuner. Och fått pris för det.....
En låg-och mellan skola för 2 miljoner som skulle ha sålts för 23 enligt en senare utredning. Men det göms under mattan, inte får man något o-pris för det som uppmärksammas.

Sven sa...

Ingemar: Ja man undrar vad S håller på med, de kommer ju inte med nåt riktigt alternativ. Utförsäljningen av gemensamma egendomar är ju en riktig skandal men det får ändå inga konsekvenser.

Anonym sa...

Tyvärr tror jag att de flesta utförsälningar är förskingring av allmänna medel.
Och jag tror som sagt inte att de som beslutar om försäljningarna går lottlösa.